Alle Bedrijven Online maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website gaat u hier mee accoord.
Meer informatie | Sluiten
 
Wat zoekt u ?
 
Voer een zoekterm in
 
Waar wilt u zoeken ?
 
Een plaats, gemeente of provincie
 


Welk product zoekt u ?
 
Voer uw zoekterm(en) in
 
 

Familie filter

Inschakelen Uitschakelen
 
Rubrieken index: 2  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 

Disclaimer & Privacy Verklaring

 

Disclaimer
Alle informatie op AlleBedrijvenOnline.nl is met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Alle gegevens zijn aangeleverd door derde partijen op hun verantwoordelijkheid. AlleBedrijvenOnline.nl onthoudt zich binnen de Nederlandse wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de getoonde informatie.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan AlleBedrijvenOnline.nl. Overname van teksten, kopiëren van (delen van) de website is niet toegestaan. Bij misbruik zullen er juridische stappen worden genomen.

 

Privacy Verklaring
Ad en affiliate netwerken gebruiken cookies om advertenties gebaseerd op bezoeken aan deze en andere websites in het netwerk te vertonen.
De in onze database opgenomen bedrijfsinformatie, zal nooit aan andere partijen ter beschikking worden gesteld of verkocht worden.

Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Hierbij houden wij ons aan wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

AlleBedrijvenOnline.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018.

 

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het opnemen van contact met u, indien u ons hierom verzoekt;
 • het toesturen van onze nieuwsbrief indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven;

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Categorieën persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht.

Dit doen wij op basis van uw toestemming, omdat u een overeenkomst met ons heeft gesloten of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd en afgewogen belang hebben.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden te bereiken. Gegevens die u ons toezendt via een bericht bewaren wij zolang als nodig is of uw vraag of verzoek volledig af te handelen.

 

Statistieken & Google Analytics
Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat uw IP adres, browser info gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), eventuele internet provider & een tijdstip van bezoek met hieraan gekoppeld de pagina's welke u heeft bezocht. Deze website maakt hiervoor onder andere gebruik van het websitestatistiek programma Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. Analytics maakt gebruik van “cookies”. Een uitgebreide uitleg over cookies vindt u op de website https://cookiesandyou.com/. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten & is voor ons inzichterlijk d.m.v. Een inlog op dit pakket op een online locatie. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de bewerking van de verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

 

Google Adsense
Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (o.a. Google Adsense) die via dit kanaal op deze site kunnen adverteren. AlleBedrijvenOnline.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door anderde adverteerders. Als u de exacte bepalingen wenst te weten adviseren wij u om het privacy beleid van Google te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Voor de duidelijkheid; AlleBedrijvenOnline.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op; we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Het privacybeleid & de disclaimer van deze website kunnen regelmatig gewijzigd worden. Indien u veel belang hecht aan de informatie op deze pagina raden wij u aan deze regelmatig opnieuw door te nemen.

 

Links naar andere websites
Op de website treft u links aan naar andere websites. AlleBedrijvenOnline.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

 

Uw rechten
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 
 

© 2022 AlleBedrijvenOnline.nl